Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

EĞİTİMİN TANIMI / AMACI

Bu program ile kursiyerlerin,

Yaratıcı drama ile ilgili kavramları, yaratıcı dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmesi,

Öğrenme-öğretme sürecinde yaratıcı dramanın önemini bilmesi,

Yaratıcı drama sayesinde disiplinlerarası ilişkiler kurması,

Yaratıcı drama ile ilgili yapılan çalışmaları incelemesi,

Yaratıcı dramayı derslerde bir yöntem olarak kullanması,

Yaratıcı drama destekli öğretim sürecini planlaması,

Planladığı öğretim sürecini uygulaması,

Liderlik/eğitmenlik becerisi kazanması

Beklenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ


 • Tanışma-tanıma etkinlikleri
 • Sınıf içi etkileşim ve iletişim etkinlikleri
 • Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
 • Yaratıcı dramada temel kavramlar ve yaratıcı dramanın önemi
 • Yaratıcı dramanın kuramsal çerçevesine ilişkin çalışmalar
 • Yaratıcı drama planının aşamaları
 • Yaratıcı dramada plan oluşturma
 • Yaratıcı drama teknikleri
 • Öğrenme ve öğretme sürecinde yaratıcı drama
 • Oyun ve yaratıcı drama
 • Oyunun öğrenmede önemi
 • Yaratıcı dramanın kuramsal çerçevesine ilişkin çalışmalar
 • Doğaçlama çalışmaları
 • Doğaçlamada yaratıcı drama tekniklerinin kullanılması
 • Yaratıcı drama sürecinde plastik sanatlar
 • Maske-kukla-heykel çalışmaları
 • Süreçsel drama
 • Ses-nefes egzersizleri
 • Kişinin beden dili ile kendini ifade etmesi
 • Müzik-ritm çalışmaları
 • Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı dramada kullanılması,
 • Liderlik denemeleri (Proje konusunun belirlenmesi, projeye hazırlık, projeyi uygulama, izleme-kontrol, değerlendirme)

EĞİTİM TARİHLERİ ve DERS PROGRAMI


3 hafta/14 saat (Cumartesi-Pazar)EĞİTMEN KADROSU

Program Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Hülya YILDIZLI


Eğitmenler

Dr. Öğretim Üyesi Hülya YILDIZLI 

Doç. Dr. Kerim KARABACAK

KİMLER KATILABİLİR

1. Grup başvuru koşulları: Eğitim fakültesi’nden mezun olmak, herhangi bir kurumda (özel ya da kamu) öğretmenlik yapıyor olmak 

2. Grup başvuru koşulları: Pedagojik formasyon almış olmak ya da alıyor olmak, Eğitim fakültesi öğrencisi olmak


KAYIT İÇİN GEREKLİ OLANLAR:

- Öğrenci olanlar öğrenci belgesi

- Öğretmenlik yapanlar çalıştıkları kurumda çalıştıklarına dair resmi bir belge​


EĞİTİM YERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi


EĞİTİM ÜCRETİ

Her katılımcı için 1200₺ + (%8 KDV) dir.