TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS)

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI (TYS) Turkish Proficiency Exam

Türkçe kurslarında temel, orta ve ileri kurları bitiren kursiyerlere sertifika verilmektedir. Bir belgenin geçerliliği veren kurum tarafından değil, bu belgeyle işlem yapacak olan karşı kurum tarafından belirlenir. Ayrıca Türkçe dil bilgisini derecelendirmek isteyen öğrencilere de Türkçe Yeterlilik Sınavı İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü’nde yapılmaktadır.

Üniversitemiz Dil Merkezi okutmanlarınca hazırlanmış olan Türkçe Yeterlilik Sınavı; Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma Bölümleri olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Sınav süresi konuşma bölümü hariç 2 saattir.

Sınav sonuçları, Avrupa Dil Portfolyosuna göre değerlendirilmektedir. Düzeyler şu şekildedir:

A1 – A2 (Temel Seviye)

B1 – B2 (Orta Seviye)

C1 – C2 (İleri Seviye)

Sınavdan alınacak olan sonucun yeterli olup olmadığı, belge ile başvurulacak kuruma bağlı olmakla birlikte A1 ve A2 seviyesinin genel anlamda başarısız olduğu kabul edilmektedir. Sınav sonucunda verilen belgenin Türkiye’deki tüm üniversitelerde geçerliliği vardır.

Yeterlilik sınavlarımız 11 Temmuz, 17 Temmuz ve 24 Temmuz tarihlerinde 10:00 – 14:00 saatleri yapılacaktır.

Adayların, sınava girmek istedikleri günü seçerek, Ön Kayıt yaptırmaları ve Halk Bankası EUR hesabına Sınav Ücretlerini  İBAN: TR34 0001 2009 8200 0058 0004 25  yatırmaları gerekmektedir. Bankadan alacakları dekont ile İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi’ne başvurup pasaportları ile sınav kayıtlarını yaptıracaklardır.

Sınav sonuç belgeleri, sınavdan bir sonraki 7 iş günü içinde teslim alınabilir.

Sınavın başlangıç saati 10:00 olup, bu saatlerde sınav salonunda hazır bulunmayan adayın sınavı bir sonraki sınav gününe ertelenecektir.


Sınav için gerekli evraklar:

-Pasaport fotokopisi

-Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz (Sınav ücreti 50 Euro’dur.)

Yeterlilik sınavlarımız 11 Temmuz, 17 Temmuz ve 24 Temmuz tarihlerinde 10:00 – 14:00 saatleri yapılacaktır.

Sınav ücreti 50 Euro’dur.

Adayların Halk Bankası EUR İBAN: TR34 0001 2009 8200 0058 0004 25 hesabına Sınav Ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Bankadan alacakları dekont ile İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi’ne başvurup pasaportları ile sınav kayıtlarını yaptıracaklardır.