NLP EĞİTİMLERİ (IANLP Akreditasyon Programı)

IANLP Akredite NLP Practitioner ( Nöro Linguistik Programlama )                   

Programın Tanımı 

Gerçekte sınırlar beynimizdedir. Bu sınırları kaldırabilirsek önümüz uçsuz bucaksız imkanlarla doludur. NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl yarattığımızı ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı mantıksal ve fiziksel açıdan ele alır. Açılımı Nöro Linguistik Programlama yani zihnin dil ile tekrar programlanması olan NLP, önce zihnin yani kişinin ben dediği kimliğinin çevresinde meydana gelen olayları nasıl anlamlandırdığını, analiz etmeyi öğretir. Analiz, kendimizi ve çevremizdekilerin davranışlarının neden-sonuç ilişkisini keşfetmeyi, dolayısıyla bu davranışları kontrol edebilme yeteneği kazandırır. 

 Programın Hedefi; 

1. Bilinç dışı zihnin dilini öğreterek, doğru iletişimin dil yapısını öğretmeyi amaçlamakta ve aynı mantıkla ikna olan, bizlere empoze edilen gerçeklerin sınırlarında yaşayan değil özgürce ikna eden ve kendini yöneten olmayı amaçlamaktadır. 

 2. Sahip olduğu mantıksal anlatım ile, bilinç altımızda saklı olan kimliğimizin kaynaklarına erişim yeteneği kazandırmak. 

3. Tüm gerçekliğimizi ve bize öğretilen tüm bilgileri farkındalık düzeyimize taşıyarak, bize engel olan her şeyi kontrol edebilme yeteneği kazandırmak. 

4. İstenmeyen davranışlarımızı iptal etme özgürlüğümüzün olduğunu ve bu özgürlüğü kazandırabilecek zihinsel yolları öğretmeyi hedefler. 

5. Bu program ile katılımcısını uluslararası standartlarda onaylı NLP Practitioner ünvanını kazandırmak. 

Eğitmen:

Esra Abay ÖZKURT  (IANLP Türkiye Temsilcisi & Eğitmeni)

Eğitimin Tarihleri:

01 Şubat -16 Mayıs 2020

Eğitimin Süresi: 

130 saat 

Eğitim Günü ve Başlama – Bitiş Saati:

10:00 - 17:00 (Cumartesi -Tam gün)

Program Sonunda Verilen Belge:

IANLP Uluslararası Akredite NLP Practitioner Yetkinlik Sertifikası

En az – En Çok Katılımcı Sayısı:

6-15 kişi

Eğitim Ücreti:

9100 ₺ + (%8 KDV)

 • NLP Nedir ve Nasıl Kullanılır?
 • Bilişsel Süreç
 • NLP’nin Temel Taşları 
 • NLP'nin Varsayımları 
 • Ekoloji 
 • Bilinçli ve Bilinç Dışı Zihin 
 • Hedefler ( Hedef belirleme - Hedef Planlama - Büyük İnanılmaz Hedefler ) 
 • İnançlar 
 •  Zihnin Öğrenme Seviyeleri 
 •  Zihnin Öğrenme Aşamaları 
 • Nörolojik Aşamalar - Mantık Seviyeleri 
 • Algılanabilir Durumlar 
 • İlişki 
 • Uyum ve Güven 
 • Duyular 
 • Temsil Sistemleri 
 • Gözle Erişim İpuçları 
 • Dokunsal Algıyı Geliştirme 
 • Geleceğe Uyarlama 
 • Duygusal Durum / Yönetim 
 • İÇ / DIŞ Gözlem 
 • Çapalama 
 • Zihin 
 • Alt Modeliteler 
 • Swish ( Bir bilginin zihin içinde anlamının değiştirilmesi ) 
 • Görsel/Dokunsal Dış Gözlem 
 • Zaman Çizgileri (Zihnin zaman algılarının tanımlanması) 
 • Stratejiler ( Zihnin düşünme ve anlamlandırma stratejisi ve değişimi )
 • Koçluğunu geliştirmek isteyen profesyoneller 
 • Psikoloji / Sosyoloji Öğrencileri veya Uzmanları 
 • Zihninin yöneticisi olmak isteyen herkes 
 • Liderler 
 • Danışmanlık alanında uzmanlığını geliştirmek isteyen profesyoneller
 • İletişim Uzmanları 
 • Eğitmenler 
 • Satış Profesyonelleri 
Not: Minimum Lise Mezunu olmak gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası

Şube Adı: Beyazıt Şubesi

Şube Kodu: 0820

Hesap No: 04000325

İBAN No: TR02 0001 2009 8200 0004 0003 25


*** Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.C. Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…


IANLP Akredite NLP Trainer ( NLP ile Eğitimcinin Eğitimi )                   

Programın Tanımı 

Bu eğitim programında, NLP’nin dil kalıplarını ve tekniklerini kullanarak etkili sunum ve eğitim vermeyi öğrenirken her platformda kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz. Sahne kullanımından başlayan program sonucunda tüm programı tamamlayan katılımcılar sahneden kitleleri etkilemenin yöntemlerini öğrenecek ve bu yetkinlikle gerçekleştirecekleri sunum ve eğitimlerin kalıcılığını sağlı-yor olacaklardır.  

 Programın Hedefi; 

1. NLP dil kalıplarını kullanarak etikili sunum yapan profesyoneller yetiştirmek. 

2. 4 Mat yöntemi ile sahne performansını profesyonel kullanan eğitmenler yetiştirmek. 

3. NLP uzmanlığı ile mesajını duyuran değil öğreten ve benimseten profesyoneller yetiştirmek. 

4. NLP eğitmeni olmak 

5. Toplum önünde özgüveni yerinde konuşmacılar yetiştirmek. 

6. Etkin eğitimlerin tasarımını yapabilen dünyada en etkili sunum tasarımlarının kullanıldığı 4MAT modeli ve bu-nu en etkin şekilde katılımcısına aktarabilen eğitmenler yetiştirmektir. 

7. Toplum önünde konuşma korkusunu ortadan kaldırmış kendini en doğal haliyle ifade eden eğitmeler. 

8. Dili profesyonel anlamda kullanılabilen ve bilgiyi NLP’nin hipnotik dil kalıpları ile kalıcı hafızaya yerleştirebilen eğitmenler ve konuşmacılar yetiştirmek. 

9. Uluslararası standartlarda ve onaylı NLP Trainer ünvanına sahip konuşmacı, eğitmen yetiştirmek. 

Eğitmen:

Esra Abay ÖZKURT  (IANLP Türkiye Temsilcisi & Eğitmeni)

Eğitimin Tarihleri:

20-21 OCAK 2020

Eğitimin Süresi: 

130 saat 

Eğitim Başlama – Bitiş Saati:

10:00 - 17:00 (Tam gün)

Program Sonunda Verilen Belge:

IANLP Uluslararası Akredite NLP Practitioner Yetkinlik Sertifikası

En az – En Çok Katılımcı Sayısı:

6-15 kişi

Eğitim Ücreti:

9100 ₺ + (%8 KDV)  Bölüm 1 Eğitim Yapmak


  Bir numaralı korku

  Amaçlarınız ve arzuladığınız getiriler

  Konuşma dilinde NLP

  Tutum

  Nedensiz deneme

  Metodoloji / Modelleme

  NLP ile iletişim modeli

  Genelleme

  Kendiniz ile ilgili inançlar

  Dünya modeliniz

  Kullanışlı negatifler


  Bölüm 2 Katılımcı Farklılıkları / Esneklik&Uyum


  Bilinç dışı zihniniz

  Öğrenme yolu ile kendinizi nasıl ifade edersiniz?

  Davranış/Değişim ile kendinizi nasıl ifade edersiniz?

  Pozitif dili kullanmak

  Anlamın iletişimi

  Dinleyici ile uyumlanma

  Gizli komutlar

  Uyuşmaz kişiler ile toplantı

  Ses tonu uyumlanması

  Hiçbir şey yapmamak konusunda tamamen rahat olmak


  Bölüm 3 Öğrenme ve Eğitim İçin Ruh Halleri Yönetimi


  Öğrenme konumu

  Çerçeveyi oluşturmak / Dinleyicinin ruh hallerini uyandırmak

  Eğitimde hikayeler ve metaforlar ile ruh halini uyandırmak

  Evrensel deneyimler

  Tepkiyi tahmin etmek / Grup dinamiklerini yaratmak


  Bölüm 4 Eğitmen Ruh Hali


  Fizyolojiniz

  Role bürünmek

  Ben kimim?

  Grubun kontrolünü fiziksel ele almak

  Güçlendirici inançlar

  En sevdiğiniz bahaneler

  Haklı olmak için ölmek

  Eğitmen konumu


  Bölüm 5 Kendin Olmak / Özgüven ve Zihinsel Ustalık


  Korku dolu veya rahat

  Korkuyu kaldırmak

  Sınırlayıcı inançların denetimi


  Bölüm 6  Koçluk ve Geri Bildirim / İleri Bildirim


  Bölüm 7  Uygulama Dizaynı


  4 Mat Modeli

  Hazırlıksızken kısa sürede sunum yapma teknikleri

  Son dakika özgüven çalışmaları

  Bölüm 8 Hipnotik Dil Kalıpları, Duyular ve Mesajı İletmek

  Bilgiyi İşlemenin Yolları ( Hipnotik Dil Kalıpları ile iletişim)

  Temsil Sistemlerine Göre İletişim

  İletişim Kategorileri

  Karizma Motifi

  Hipnotik Gizli Metaforlar


  Bölüm 9 Konuşma / Hitabet Sanatı


  İknanın 3 elementi / Mesajınızın 3 bileşeni

  Kısa konuşmalar için basit bir yapı

  Güçlü ve soğukkanlı konuşma


  Bölüm 10 Sözsüz İletişim / Beden Dili


  Sözel olmayan iletişim

  Düzelteç fizyolojisi

  Yatıştırıcı

  Suçlayıcı fizyoloji

  Bilgisayar fizyolojisi

  Uzaklaştırıcı fizyoloji

  Oturma fizyolojisi

 • NLP Practitioner / Master Practitioner eğitimini tamamlamış olmak.
 • Profesyonel Konuşmacılar
 • Toplum Önünde Konuşma Fobisini Ortadan Kaldırmak İsteyen Profesyoneller
 • Liderler / Yöneticiler
 • Eğitmenler
Not: Minimum Lise Mezunu olmak gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası

Şube Adı: Beyazıt Şubesi

Şube Kodu: 0820

Hesap No: 04000325

İBAN No: TR02 0001 2009 8200 0004 0003 25


*** Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.C. Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…Uzman Seviye Nöro Linguistik Programlama (NLP Master Practitioner)                   

Programın Tanımı 

Bu program, zihnin anlamlandırma ve tepki sürecini okuyabilen uzmanların NLP’nin tekniklerinin, uzmanlık çer-çevesinde nasıl kullanılabileceğini öğreten bölümdür. Bu bölümde zihninin sınırlandırdığı tüm kayıtların keşfi ve dönüşümünü sağlayan etkin NLP tekniklerinin uygula-ması ve kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

 Programın Hedefi; 

1. Nöro linguistic programlamayı profesyonel uygulayıcı seviyesinde kullanabilmeyi öğrenmek. 

2. Danışanın kendi iç dünyasında kendine bilinçli veya bilinçdışı koyduğu engelleri ortadan kaldırabilecek kişiye özel zihinsel değişim teknikleri öğrenmek. 

3. Hipnotik dil kalıpları ile iletişim konusunda ikna eden olmak. 

4. IANLP Akreditasyonu ile uluslararası standartlarda onaylı NLP uygulayıcısı olma ünvanını kazandırmak. 

Eğitmen:

Esra Abay ÖZKURT  (IANLP Türkiye Temsilcisi & Eğitmeni)

Eğitimin Tarihleri:

20-21 OCAK 2020

Eğitimin Süresi: 

130 saat 

Eğitim Başlama – Bitiş Saati:

10:00 - 17:00 (Tam gün)

Program Sonunda Verilen Belge:

IANLP Uluslararası Akredite NLP Practitioner Yetkinlik Sertifikası

En az – En Çok Katılımcı Sayısı:

6-15 kişi

Eğitim Ücreti:

9100 ₺ + (%8 KDV)
  Modelleme

  Dilin yapısı

  Zihnin anlamlandırmaları (Silme, Genelleme, Çarpıtma)

  Meta Model Dil Kalıbı (Bilgi toplayan)

  Milton Model Dil Kalıbı (Hipnotik İkna eden)

  Metaforlar ve hikayelerin iletişimde kullanımı

  Satir Kategorileri

  Anlamlandırma

  Dilde Ölçekleme

  Oyun Teorisi

  Çerçeveleme

  Hareket Planı

  NLP ve Sistemleri ile Düşünme

  NLP Kalıplarını Uygulamak

  NLP Kalıpları Kullanım Rehberi

  NLP Teknikleri ve Uygulamalar

  Time-Line

  Fobi Tekniği

  Zihnin Sinemaları

  Çoklu Zaman Çizgileri

  Yeniden Çerçeveleme

  Disney stratejsi

  Startejiler

  Meta Yansıtma / Programlama

  Bilinçaltı ile Diyalog

  Uzlaşma

  İnanç Değişimi

  Çekirdek İnanç Öğrenme

  Yas Derin Üzüntü Süreci

  Nefret ve Üzüntü Duygularını Yaratan Hikayeleri Kaldırma • NLP Practitioner / Master Practitioner eğitimini tamamlamış olmak.

Banka Adı: Halk Bankası

Şube Adı: Beyazıt Şubesi

Şube Kodu: 0820

Hesap No: 04000325

İBAN No: TR02 0001 2009 8200 0004 0003 25


*** Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.C. Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…IANLP Akredite Certified Coach                   

Programın Tanımı 

Gerçekte sınırlar beynimizdedir. Bu sınırları kaldırabilirsek önümüz uçsuz bucaksız imkanlarla doludur. NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl yarattığımızı ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı mantıksal ve fiziksel açıdan ele alır. Açılımı Nöro Linguistik Programlama yani zihnin dil ile tekrar programlanması olan NLP, önce zihnin yani kişinin ben dediği kimliğinin çevresinde meydana gelen olayları nasıl anlamlandırdığını, analiz etmeyi öğretir. Analiz, kendimizi ve çevremizdekilerin davranışlarının neden-sonuç ilişkisini keşfetmeyi, dolayısıyla bu davranışları kontrol edebilme yeteneği kazandırır. 

 Programın Hedefi; 

1. Bilinç dışı zihnin dilini öğreterek, doğru iletişimin dil yapısını öğretmeyi amaçlamakta ve aynı mantıkla ikna olan, bizlere empoze edilen gerçeklerin sınırlarında yaşayan değil özgürce ikna eden ve kendini yöneten olmayı amaçlamaktadır. 

 2. Sahip olduğu mantıksal anlatım ile, bilinç altımızda saklı olan kimliğimizin kaynaklarına erişim yeteneği kazandırmak. 

3. Tüm gerçekliğimizi ve bize öğretilen tüm bilgileri farkındalık düzeyimize taşıyarak, bize engel olan her şeyi kontrol edebilme yeteneği kazandırmak. 

4. İstenmeyen davranışlarımızı iptal etme özgürlüğümüzün olduğunu ve bu özgürlüğü kazandırabilecek zihinsel yolları öğretmeyi hedefler. 

5. Bu program ile katılımcısını uluslararası standartlarda onaylı NLP Practitioner ünvanını kazandırmak. 

Eğitmen:

Esra Abay ÖZKURT  (IANLP Türkiye Temsilcisi & Eğitmeni)

Eğitimin Tarihleri:

01 Şubat -16 Mayıs 2020

Eğitimin Süresi: 

130 saat 

Eğitim Günü ve Başlama – Bitiş Saati:

10:00 - 17:00 (Cumartesi -Tam gün)

Program Sonunda Verilen Belge:

IANLP Uluslararası Akredite NLP Practitioner Yetkinlik Sertifikası

En az – En Çok Katılımcı Sayısı:

6-15 kişi

Eğitim Ücreti:

9100 ₺ + (%8 KDV)

 • NLP Nedir ve Nasıl Kullanılır?
 • Bilişsel Süreç
 • NLP’nin Temel Taşları 
 • NLP'nin Varsayımları 
 • Ekoloji 
 • Bilinçli ve Bilinç Dışı Zihin 
 • Hedefler ( Hedef belirleme - Hedef Planlama - Büyük İnanılmaz Hedefler ) 
 • İnançlar 
 •  Zihnin Öğrenme Seviyeleri 
 •  Zihnin Öğrenme Aşamaları 
 • Nörolojik Aşamalar - Mantık Seviyeleri 
 • Algılanabilir Durumlar 
 • İlişki 
 • Uyum ve Güven 
 • Duyular 
 • Temsil Sistemleri 
 • Gözle Erişim İpuçları 
 • Dokunsal Algıyı Geliştirme 
 • Geleceğe Uyarlama 
 • Duygusal Durum / Yönetim 
 • İÇ / DIŞ Gözlem 
 • Çapalama 
 • Zihin 
 • Alt Modeliteler 
 • Swish ( Bir bilginin zihin içinde anlamının değiştirilmesi ) 
 • Görsel/Dokunsal Dış Gözlem 
 • Zaman Çizgileri (Zihnin zaman algılarının tanımlanması) 
 • Stratejiler ( Zihnin düşünme ve anlamlandırma stratejisi ve değişimi )
 • Koçluğunu geliştirmek isteyen profesyoneller 
 • Psikoloji / Sosyoloji Öğrencileri veya Uzmanları 
 • Zihninin yöneticisi olmak isteyen herkes 
 • Liderler 
 • Danışmanlık alanında uzmanlığını geliştirmek isteyen profesyoneller
 • İletişim Uzmanları 
 • Eğitmenler 
 • Satış Profesyonelleri 
Not: Minimum Lise Mezunu olmak gerekmektedir.

Banka Adı: Halk Bankası

Şube Adı: Beyazıt Şubesi

Şube Kodu: 0820

Hesap No: 04000325

İBAN No: TR02 0001 2009 8200 0004 0003 25


*** Merkezimize yapılacak olan eğitim ödemelerinin veya ön kayıt ücretlerini Halk Bankası IBAN numarasına veya Hesap No yatırılması halinde Yapılan ödemelerde;

Alıcı adı kısmına : İ.Ü.C. Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama Kısmına : Adınız-Soyadınız ve hangi eğitim(Eğitim adını kısaltarak yazabilirsiniz. ) olduğunu mutlaka yazınız.Aksi takdirde yapılan ödeme size ait olduğu anlaşılmamaktadır…