BÜYÜKANNE BÜYÜKBABA OKULU

EĞİTİMİN AMACI

Çocuk gelişimini olumlu yönde etkilemek üzere hazırlanan akademik çalışmalarda ve projelerde eğitimlerin daha çok çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynayan anne, baba, öğretmenlere verildiği görülmüştür. Bu gruba bazı projelerde bebek bakıcıları ve sağlık çalışanları da girmektedir. Oysa ki günümüzde annenin çalışma hayatına atılması ve yoğun çalışması ile okul öncesi dönemde  ve /veya okul döneminin başlamasıyla  birlikte çocuğun bakım ve eğitiminde daha güvenilir olan büyükanne ve büyükbabaların bu görevi üstlenmesi, dolayısıyla çocuğun gelişimi için doğrudan ya da dolaylı olarak önemli olan bu hedef grubun eğitilmesi çocuğun gelişim açısından etkili olacağı düşünülmektedir.

Çocuğun bakımı ve eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalarda, çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynayan anne, baba, bakıcılara ve  öğretmenlere yer verildiği görülmüştür. Oysa ki son yıllarda hızla artan bakıcı ve bakım veren kurumların uyguladığı bakım ve eğitim programlarının yetersizliği ve eğiticilerin niteliği, yeterliliğinin beklenen düzeyde olmaması bu konuda yaşanan taciz olayları, çocuk ihmali ve suistimali  çocuğun evde en güvenilir kişiler olan büyükanne ve büyükbaba tarafından bakım ve eğitiminin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu eğitimlerin nitelikli olması açısından büyükanne ve büyükbabalarla etkinlik temelli atölyelerin arttırılması, onların da çocukların eğitimi sürecine katılmaları bakımından önem taşımaktadır.

Program Koordinatörü 

Doç. Dr. Şengül İLGAR


EĞİTMENLER

Doç. Dr. Şengül İLGAR, 

Doç. Dr. Lütfü İLGAR, 

Araş. Gör. Dr. Nur ÜTKÜR

EĞİTİM TARİHLERİ

Eğitim Kontenjanı 25 Kişi ile sınırlıdır.

xflashxEğitim EYLÜL 2019 tarihinde başlayacaktır.

KİMLER KATILABİLİR


  • Ebeveynler, 
  • Ebeveyn adayları, 
  • Büyükanneler, 
  • Büyükbabalar, 
  • Büyükanne adayları, 
  • Büyükbaba adayları.

VERİLECEK BELGE veya SERTİFİKANIN ADI​

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM ÜCRETİ

1000 ₺ (KDV Dahil)