Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Mülakat Sonucu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Mülakatı sonucu Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstiri Mühendisliği bölümü öğrencisi (TC: 25793425120) Aykut  ÖZTÜRK kabul edilmiştir.

24-25 Şubat 2020 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) yönetmeliğine istinaden istenilen belgelerin temin edilerek Merkezimize edilmesi gerekmektedir.