misyonumuz

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi’nin temel amacı ülkemizdeki bireylerin bilgi, beceri ve yeterlilikleri sürekli olarak arttırarak ülkemizin nitelikli iş gücüne olan gereksinimini karşılamak ve eğitimin, yaşam boyu süren bir etkinlik olduğu düşüncesiyle bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmektir. Bu amaç kapsamında, sosyal ve ekonomik konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları düzenlemeyi ve eğitim programları ile ilgili bilgileri ilgili kişi, kurum ve kuruluşları ile paydaşları bilgilendirmeyi, bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmesini, böylece çağa daha hızlı bir biçimde adaptasyonu, insan ilişkilerinde başarıyı ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi sağlayarak iş gücünün verimini arttırmayı amaçlamaktadır.

vizyonumuz

Üniversitemizin tarihsel ve köklü geçmişine yaraşır bir biçimde, yaşam boyu eğitimi toplumun her kesimi için önceleyen, çağın gerekliliklerini yakından takip ederek, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve Türk insanına yararlı olmayı hedefleyen bir merkez olarak kalitemizden ödün vermeden ulusal ve uluslararası tanınır, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak.